Gotlands Kennelklubbs Utställning i Roma

Tekla, Ampere, Heidi och Svante var med på utställningen i helgen.

På bild saknas ”Svante”

Ampere Dag 1: E, CK 1 Btkl BIM. Dag 2: E CK 1 Btkl BIM Nordic Cert.

Tekla Dag 1: E CK 2 Btkl. Dag 2: E CK 2 Btkl Nordic R-Cert.

Heidi Dag 1: VG. Dag 2: E CK 3 Btkl Cert. Heidi har nu 2 Cert och väntar på sitt 3:dje då är hon klar SE UCH.

Svante Dag 1: E. Dag 2: E CK 2 Bhkl Cert. Och med det har Svante fått sina 3 Cert och nu ser vi fram mot jaktsäsongen där han ska ta sina jaktmeriter förutom de 2 st 2:a pris han har på Rådjur och Räv.