SPR Valkyria ”Leia” har varit på utställning

SPR Valkyria ”Leia” har varit på utställning med sin fodervärd. Tack Fredrik o Sara Nord för att ni är så duktiga med Leia.