J Axe C.I.E – Champion

Axe C.I.EAxe Hamilton

Kan ev vara så att Axe är ensam om titeln C.I.E-Champion som Hamiltonstövare!