Gangster SE JCH & NO JCH

Vi är så stolta över vår ”Gangster” NORD UCH SE VCH Starmaids Undercover som nu också är SE JCH & NO JCH. ”Gangster” jagar endast hare.