Ellen & Hjördis går i väntans tider.

Vi tror mycket på dessa kombinationer och hoppas de ska ge oss mycket glädje åren framöver.