Ellen o Vilma är dräktiga valpar väntas efter påsk